Sähköbussit Savonlinnan paikallisliikenteeseen

Syksyllä 2021 Savonlinja voitti Savonlinnan paikallisliikenteen liikennöinnin kilpailutuksen vuosille 2022-2029. Vuodesta 2023 eteenpäin liikennöinti alkaa sähköbusseilla, joiden käyttöönottoa on valmisteltu jo pidemmän aikaa. Yhdessä yrityksen johdon kanssa projektia on vienyt eteenpäin Savonlinjan fleet manager Esa Murtonen.

Bussivalinnasta käytiin keskusteluja seitsemän eri valmistajan kanssa, joista päädyttiin Volvon 7900E -sähkölinja-autoihin.
Volvon tarjoama paketti oli kokonaisvaltaisesti vaihtoehdoista juuri meille sopivin. Savonlinjan lisäksi myös kilpailijamme ovat tehneet isot tilaukset Volvon sähkölinja-autoista meidän kauppojemme jälkeen, joten mielestäni se vain korostaa tekemäämme kartoitusta Volvon laadusta”, kertoo Murtonen.

Sähköbussien tilaaminen ei eroa kovinkaan paljoa perinteisen linja-auton tilaamisesta, mutta projektiin liittyy paljon muita huomioon otettavia asioita. Kalustovalinnassa erityisesti sähköbussien toimintasäde on rajoittava tekijä, joka vaikuttaa tilattavassa autossa mm. akuston kokoon. Tietyillä valmistajilla akuston koko onkin yksi tarjoajien määrää pienentävä tekijä. Tällä hetkellä myös esimerkiksi telisähkölinja-autojen valmistajien määrä on erittäin pieni.

Kaluston lisäksi suurimpana tekijänä projektissa on ollut bussien latausinfran valinta. Latausinfran kartoituksessa tulee huomioida mm. autojen lataustarve ja tarvittavan lataustehon määrä latauspistettä kohden. Myös sähköliittymän riittävyyden, tai uuden liittymän hankinnan kartoitus kuuluu latausinfran hankintaan. Lisäksi henkilökunnan tarvitsema perehdytys tulee suunnitella ja järjestää ajoissa etukäteen.

Projektissa on monia tärkeitä tekijöitä, jotka vaativat tarkkaa selvitystyötä ja pitkiä tilausaikoja. ”Nopeallakin aikataululla toteutettuna on hyvä varautua sähkölinja-autojen tapauksessa kokonaisuudessaan vähintään vuoden projektiin”, kertoo Murtonen.

Savonlinjan matkaa sähköbussien käyttöönottoon voit seurata jatkossa myös Facebookin ja Instagramin kautta.