Kilpailuviraston esitys Turun joukkoliikenteen kilpailun rajoittamisesta

KKV on tänään antanut markkinaoikeudelle esityksen Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiön (TLO Oy) osakasyhtiöille määrättävästä kilpailuoikeudellisesta seuraamusmaksusta osallistumisesta epäiltyyn kilpailulain vastaiseen yhteistarjoukseen liittyen Turun linja-autoliikenteen tarjouskilpailuihin 3/2013 ja 1/2014. Savonlinja Oy:n osalta KKV on esittänyt 153.588 euron suuruista seuraamusmaksua. 

Savonlinja Oy:stä tuli TLO:n pienosakas vuonna 1996 tehtyjen yrityskauppojen seurauksena, jolloin Savonlinja Oy osti Turusta kolme linja-autoalan yritystä. Savonlinja Oy:n tulo Turkuun johtui halusta laajentua uusille alueille ja kasvattaa liiketoimintaa, mihin katsoimme vuonna 1998 alkavien julkisten kilpailutusten antavan hyvät mahdollisuudet.  

Savonlinja Oy voitti Turun ensimmäisen kilpailun miltei kokonaisuudessaan ja siitä lähtien olemme kasvattaneet itsenäisesti kilpailuihin osallistuen liikennettämme Turussa 20:stä autosta lähes 100:n auton liikenteeseen. 

Savonlinja Oy katsookin merkittävästi edistäneensä sekä lisänneensä kilpailua Turun seudulla vuodesta 1996 alkaen tähän päivään. Vaikka Savonlinja Oy onkin ollut yrityskauppojen seurauksena TLO:ssa pienosakkaana mukana vuoden 2020 kevääseen saakka, olemme osallistunut itsenäisesti Turun seudun joukkoliikenteen kilpailutuksiin jättämällä omia tarjouksia niistä kohteista, jotka ovat olleet oman liiketoimintamme kehittämisen näkökulmasta järkeviä. 

Savonlinja Oy katsoo, ettemme ole ollut osallisena kilpailulain vastaiseen menettelyyn Turun seudun joukkoliikennekilpailutuksissa. Savonlinja Oy korostaa, että linja-autoliikennettämme on harjoitettu kaikkia lakeja ja viranomaisten ohjeita noudattaen ja että tällä tavoin toimimalla olemme kyenneet itsenäisesti kasvattamaan liiketoimintaamme Turun seudulla. Näin ollen katsomme, että  KKV:n seuraamusmaksuesitys perustuu virheelliseen tulkintaan Savonlinja Oy:n osallistumisesta TLO:n toimintaan ja on siten aiheeton.  

Asian käsittelyä tullaan jatkamaan markkinaoikeudessa.