Verkkokaupan ehdot

 

Savonlinjan mobiilisovelluksen ja verkkokaupan käyttö- ja kaupanehdot

Nämä käyttöehdot koskevat SAVONLINJA-palvelun tarjoamista ja muodostavat sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille (yhdessä ”Osapuolet”).
Hyväksymällä nämä ehdot sitoudut Asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja käyttäessäsi SAVONLINJA-palvelua. Mikäli et ymmärrä tai hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä SAVONLINJA-palvelua.
SAVONLINJA-palvelu on tarkoitettu helpottamaan ja tarjoamaan vaihtoehtoja Savonlinja Oy:n ja sen kumppaneiden tarjoamien bussireittien ja -matkojen aikataulujen hakua sekä matkalippujen ostamista. SAVONLINJA-palvelusta voidaan myös ostaa Savonlinja Oy:n ja sen kumppaneiden tarjoamia matkapakettaja ja ns. elämysmatkoja, jotka voivat sisältää esimerkiksi kuljetuksia erilaisiin tapahtumiin tai kuljetuksen ja tapahtumalipun tai kuljetuksen ja majoituksen yhdistelmiä ("Elämysmatkat").

”Palveluntarjoaja” on Savonlinja Oy (y-tunnus 0165069-7), Otavankatu 23, 50130 Mikkeli, Suomi.

 

1. SAVONLINJA-palvelu ja sen käyttö

SAVONLINJA-palvelu koostuu mobiilisovelluksesta ja verkkokaupasta ja näitä käyttöehtoja sovelletaan kokonaisuutena molempiin, jollei erikseen toisin todeta.  

SAVONLINJA-palvelusta on mahdollista etsiä Palveluntarjoajan tarjoamia bussiyhteyksiä ja niiden aikatauluja sekä ostaa matkalippuja (”Käyttötarkoitus”). SAVONLINJA-palvelua saa käyttää ainoastaan Käyttötarkoituksen mukaisessa tarkoituksessa ja näiden käyttöehtojen sallimassa laajuudessa.

Alaikäisen tai muuten vajaavaltainen henkilön kappaleen 5 mukaisessa asiakasprofiilissa on ilmoitettava, että hänellä on huoltajansa lupa matkustamiseen, mikäli tällaista lupaa edellytetään voimassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaan ja varauduttava esittämään huoltajan kirjallinen lupa matkustamiseen matkalippua käyttäessään. Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön laillinen huoltaja voi kuitenkin käyttää SAVONLINJA-palvelua huollettavansa puolesta.

Käyttämällä SAVONLINJA-palvelua Asiakas vahvistaa ja vakuuttaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä käyttöehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä.

Asiakas vakuuttaa hyväksyvänsä SAVONLINJA-palvelun tarjoamisen sellaisena kuin se on.

SAVONLINJA-palvelu on pääasiallisesti saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina, mutta palvelussa voi aika ajoittain esiintyä ylläpitokatkoja, joista Palveluntarjoaja ei ole velvollinen Asiakasta erikseen etukäteen tiedottamaan. Asiakas vastaa itse SAVONLINJA-palvelun käytön edellyttämistä Internet- ja datayhteyksistä sekä laitteista eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden saatavuudesta, käytettävyydestä tai soveltuvuudesta tarkoitukseen.

 

2. Hinnat, maksut, maksaminen ja matkalippujen ostaminen sekä vaihtaminen

SAVONLINJA-palvelusta ostettu matkalippu on Savonlinja Oy:n omasta mobiilisovelluksesta tai verkkokaupasta ostettu lippu, joka oikeuttaa matkustamaan yhden kerran lipussa mainittuna ajankohtana lipussa mainitulla yhteysvälillä Savonlinjan Oy:n vuorolla. Lipun hinta perustuu dynaamiseen hinnoitteluun eikä näin ollen kelpaa lippuun merkittyä reittiä lyhyemmillä väleillä. Kaikista lippumuutoksista peritään maksu. Matkalippu oikeuttaa paikkaan ajoneuvossa. Asiakkaan tulee esittää matkan alkaessa kuitti tai muu SAVONLINJA-palvelusta annettu vahvistus ostosta matkalippuna kuljettajalle. Asiakkaan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella käyttäessään matkalippuaan.

Paikkalipun voi lunastaa matkalipun oston yhteydessä. Varaus maksaa 1,90 €/henkilöä/matka. Paikkalippuja on varattavissa auton viidelle ensimmäiselle penkkiriville ja varaus on voimassa vain lippuun merkityssä vuorossa. Ilman erillistä paikkavarausta matkustavan on varauduttava luovuttamaan paikka paikkavarauksen tehneelle viiden ensimmäisen penkkirivin paikoilla.

Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää SAVONLINJA-palvelussa olevia matkalippujen hintojaan ja periä mahdollisia palvelumaksuja matkalippujen toimittamisesta. Matkalippujen hinnat ja mahdolliset palvelumaksut eritellään kulloinkin SAVONLINJA-palvelussa matkalippujen oston yhteydessä.

Matkalipun ostamista varten annettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa Asiakas. Virheellisten tietojen takia epäonnistuneista matkalipun lähetysongelmista vastaa Asiakas. Virheellisestä ostosta vastaa Asiakas.

Matkalippua ei voi palauttaa, jollei toisin ole sovittu.

Virheellisesti ostetun matkalipun voi vaihtaa ottamalla ajoissa yhteyttä asiakaspalveluumme info@savonlinja.fi. Kiireellisemmissä tapauksissa toivomme yhteydenottoa puhelimitse 020 141 5500. Matkalipun vaihtamisesta voidaan periä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu.

SAVONLINJA-palvelusta voi ostaa alennuksiin oikeuttavia lippuja, mutta Asiakkaan on pystyttävä todistamaan kuljettajalle matkan alkaessa alennukseen oikeuttavat todistukset: opiskelijakortti, eläkeläiskortti, varusmieskortti tai henkilöllisyystodistus. Mikäli Asiakas ei pysty todentamaan oikeutta alennukseen tulee Asiakkaan maksaa alennuslipun ja todellisen normaalihintaisen lipun hinnan erotus.

Ostokset voi verkkokaupassa maksaa yleisimpien Suomessa käytettävien verkkopankin kautta tai yleisimmillä luottokorteilla. Mobiilisovelluksessa maksaminen on mahdollista vain yleisimmillä luottokorteilla. Maksupalvelutarjoana toimii Stripe Payments Europe Ltd, jonka osoite on The One Building 1, Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irlanti ja jonka palveluehdot ovat saatavilla osoitteessa https://stripe.com/fi/legal ja tietosuojaseloste on saatavilla Irlannin tietosuojaviranomaisen ylläpitämistä rekisteristä osoitteessa ja https://www.dataprotection.ie/documents/register/register.asp ja tarkemmin https://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/register/display....  Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien virheistä johtuvista ostotapahtumien ja kaupan toimimattomuusongelmista.

Asiakas voi tallentaa kappaleessa 5 määriteltyyn asiakasprofiiliinsa kautta käyttämänsä maksu- tai luottokortin tiedot matkalippujen ostotapahtumisen nopeuttamiseksi. Tiedot tallennetaan kohdassa 2.7. määritellyn maksupalvelutarjoajan palveluun. Nämä tiedot voidaan siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle siten kuin maksupalvelutarjoajan edellä mainituissa palveluehdoissa ja rekisteriselosteessa on määritelty. Palveluntarjoaja ei vastaa maksunpalveluntarjoajan henkilötietojen käsittelystä tai siinä ilmenneistä virheistä.

Maksupalvelutarjoaja
Maksuvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
 

3. Elämysmatkojen peruutus- ja erillisehdot

Elämysmatkoihin sovelletaan näiden peruutus- ja erillisehtojen lisäksi valmismatkalakia (28.11.1994/1079), mikäli kulloinenkin Elämysmatka täyttää valmismatkalain 1 §:n ja 2 §:n mukaisen valmismatkan määritelmän.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Elämysmatka ilman erityistä syytä seuraavasti, jollei toisin ole erikseen sovittu kulloisenkin elämysmatkan osalta:

  • viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen ilmoitetut toimistokulut. Toimistokulut päivän matkoilla ovat 5 eur/hlö, kun matkan hinta on enintään 40 eur/henkilö ja 10 eur/henkilö, kun matkan hinta yli 40 eur/henkilö. Kahden tai useamman päivän matkoilla toimistokulut ovat 50 eur/henkilö;
  • myöhemmin kuin 28 vuorokautta, mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla 25 % matkan hinnasta;
  • myöhemmin kuin 14 vuorokautta, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan hinnasta; ja
  • jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta.

Oston yhteydessä tai muutoin jo maksettujen Elämysmatkojen peruutuskulut pidätetään Asiakkaalle palautettavasta Elämysmatkan hinnasta.

Mahdolliset Elämysmatkakohtaiset poikkeukset ja rajoitukset kohdan 3.2. mukaisiin peruutuskuluihin mainitaan erikseen matkan kohdalla. Kohdan 3.2. mukaisten peruutuskulujen lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus peruutustapauksessa aina periä ennakkoon varattujen teatteri-, konsertti- , ruokailu- tai  muiden vastaavien lippujen ja varausten kustannukset, mikäli Savonlinja Oy on jo lunastanut tai sitoutunut lunastamaan kyseiset liput ilman peruutus- tai palautusoikeutta matkan peruutusajankohtana. Savonlinja Oy pyrkii tiedottamaan kunkin Elämysmatkan osalta erikseen matkan kuvauksessa.

Mikäli Asiakas joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi, peritään kohtuullinen korvaus etukäteen tilatuista ja vahvistetuista Elämysmatkaan sisältyvistä palveluista. Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan. Asiakkaan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä Palveluntarjoajalle ja matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä kuten lääkärintodistuksella.

Mikäli Asiakas havaitsee Elämysmatkassa virheen, on hänen ilmoitettava virheestä Palveluntarjoajalle tai hänen edustajalleen kohteessa. Mahdollinen korvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa matka, jos matkan hintaa ei ole maksettu sovittuun eräpäivään mennessä tai jos Elämysmatkalle osallistuvia matkustajia ei ole vähintään 21 tai erikseen sovittua pienempää vähimmäismäärää. Peruutuksesta ilmoitetaan viimeistään 7 vuorokautta ennen matkaa.

Kohtien 3.1.-3.7. ehdoista voidaan poiketa, mikäli kyse on Palveluntarjoajan yhteistyökumppanin tarjoamasta Elämysmatkasta, joihin sovelletaan erikseen ilmoitettuja kulloisenkin yhteiskumppanin matka- ja peruutusehtoja. Näistä ehdoista ilmoitetaan erikseen kulloisenkin Elämysmatkan kuvauksessa.

4. Käyttöehtojen lakkaaminen

Nämä käyttöehdot ovat voimassa ja sitovat osapuolia niiden hyväksymisestä alkaen ja pysyvät voimassa irtisanomiseen saakka ellei toisin nimenomaisesti sovita.

Mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille Palvelun käyttäjille, Palveluntarjoaja voi purkaa nämä käyttöehdot hyväksymällä syntyneen sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää käyttöehtoja rikkonutta Asiakasta käyttämästä SAVONLINJA-palvelua. Jos Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen em. perusteella, niin suoritettuja maksuja ei palauteta.

Asiakas voi irtisanoa nämä käyttöehdot poistamalla tai pyytämällä Palveluntarjoajaa poistamaan asiakasprofiilinsa. Jos Asiakas em. tavalla purkaa tämän, nämä käyttöehdot hyväksymällä syntyneen, sopimuksen, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa suoritettuja maksuja. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus säilyttää sellaiset Asiakasta koskevat tiedot, joiden säilyttämiseen sillä on oikeus tai velvollisuus lain tai viranomaismääräyksen nojalla.

Mikäli Asiakas käyttää SAVONLINJA-palvelua ilman kappaleessa 5 määriteltyä asiakasprofiilia, nämä käyttöehdot ovat voimassa kunkin ostotapahtuman ajan, jollei käyttöehtojen voimaan jäämisestä muualla näissä käyttöehdoissa toisin sovita.

Käyttöehtojen vastuukysymyksiä ja tietojen luovutusta viranomaisille koskevat ehdot jäävät voimaan sopimuksen lakkaamisen jälkeenkin samoin kuin muut sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta ulottuvat käyttöehtojen voimassaolon jälkeiseen aikaan. 

 

5. Asiakasprofiili, henkilötiedot ja niiden käsittely

SAVONLINJA-palvelussa Asiakas voi luoda itselleen asiakasprofiilin, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa matkalippujen hankintaa. Asiakasprofiiliin tallennetaan Asiakkaasta ainoastaan SAVONLINJA-palvelun käytön kannalta välttämättömät tiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero sekä maksun viitetiedot ja mahdollinen maksunvälittäjän tunnus ja niitä käsitellään tarpeen mukaisesti SAVONLINJA-palvelussa.

Asiakasprofiilin tietoja voidaan Asiakkaan hyväksynnällä käyttää Palveluntarjoajan markkinointitarkoituksiin.

Matkalippujen ostaminen ja aikataulujen hakeminen on mahdollista ilman asiakasprofiilin luomista ainakin SAVONLINJA-palvelun verkkokaupassa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan soveltuvilta osin myös ilman asiakasprofiilia tehtäviin matkalippujen ostoihin.

Matkalipun ostosta myös ilman asiakasprofiilia kerätään asiakkaalta lipun toimittamisen kannalta sekä ongelmatilanteiden varalta olennaiset tiedot: nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Asiakas sallii myös tällöin sen, että SAVONLINJA-palvelu tallentaa ja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja SAVONLINJA-palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa ja siten, että nimi, em. yhteystiedot, maksun summa, maksun viitetiedot ja mahdollinen maksunvälittäjän tunnus tallennetaan ja niitä käsitellään tarpeen mukaisesti SAVONLINJA-palvelussa. Rekisteröitymättömän Asiakkaan tiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluttua ostotapahtuman jälkeen, jollei Asiakas ole antanut lupaa käyttää tietoja Palveluntarjoajan markkinointitarkoituksiin.

Asiakkaan ja asiakasprofiilin tietojen tallentamisen ja käsittelyn tarkoitus sekä siten muodostuneen henkilörekisterin suojaamisen periaatteet on tarkemmin kuvattu tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa http://www.savonlinja.fi/yritys/rekisteriseloste

Asiakkaan antamalla suostumuksella SAVONLINJA-palvelun käyttöä voidaan seurata SAVONLINJA-palvelun käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi tai esimerkiksi mahdollisten teknisten ongelmien selvittämiseksi, jolloin voi muodostua kuva- tai videotallenteita, joissa on näkyvillä SAVONLINJA-palvelussa tehtyjä hakuja tai esimerkiksi Asiakkaan syöttämiä tietoja. Tallenteita käytetään ainoastaan SAVONLINJA-palvelun edelleen kehittämiseen ja parantamiseen. Näissä tallenteissa voi ilmetä Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mutta em. tiedot eivät ole yksittäisesti etsittävissä tallenteista eikä tallenteita voi hakea rekisteröidyn tiedoilla.

Asiakas vakuuttaa, että SAVONLINJA-palvelussa asiakasprofiilissa tai muutoin annetut tiedot ovat oikein. Asiakas vastaa antamistaan virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista aiheutuneista välillisistä ja välittömistä vahingoista. Tämä ehto jää voimaan myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.

 

6. Immateriaalioikeudet

SAVONLINJA-palvelu sisältää Savonlinja Oy:n ja sen sopimuskumppaneiden immateriaalioikeuksia. Kaikki tavaramerkit, tunnukset, keksinnöt, patentit, hyödyllisyysmallit, mallit, tekniset esikuvat, kaupallinen, tekninen ja taloudellinen tieto sekä teokset, kirjalliset ja muut palveluun tai sen tarjoamiseen liittyvät aineistot, työt ja tulokset sekä niihin liittyvät oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla ja sen sopimuskumppaneilla. Asiakas saa hyödyntää SAVONLINJA-palvelun toimittamiseksi tarpeellisia immateriaalioikeuksia vain palvelun käyttämisen edellyttämässä välttämättömässä laajuudessa.

 

7. Muut ehdot

Palveluntarjoaja hyödyntää alihankkijoita SAVONLINJA-palvelun tuottamisessa ja se voi hyödyntää SAVONLINJA-palvelun toimittamiseen alihankkijaa. Palveluntarjoajan vastuu Asiakkaalle SAVONLINJA-palvelun tarjoamisesta määräytyy tämän sopimuksen ja voimassa olevan pakottavan lain mukaisesti.

Jos jokin käyttöehtojen ehdoista osoittautuu pätemättömäksi, kaikki muut ehdot jäävät voimaan mahdollisimman laajasti alkuperäisessä muodossaan.

SAVONLINJA-palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. SAVONLINJA-palvelua koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa ja Suomen lain mukaisesti, jollei pakottavasta laista muuta johdu.