Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 12.4.2017

1. Rekisterinpitäjä

Savonlinja Oy
Prikaatinkatu 3 A, 50100 MIKKELI
p. 020 141 5500
info@savonlinja.fi 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ari Rajamäki
Prikaatinkatu 3 A, 50100 MIKKELI
ari.rajamaki@savonlinja.fi  

3. Rekisterin nimi

Savonlinja Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään Savonlinja Oy:n verkkokaupan ja/tai mobiilisovelluksen rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot matkalippujen ostamista, toimittamista ja matkahakuja varten. Tietoja voidaan käyttää Savonlinja Oy:n markkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Rekisteriin kerätään myös Savonlinja Oy:n verkkokaupan ja/tai mobiilisovelluksen kautta ilman rekisteröintiä matkalippuostoja tehneiden asiakkaiden tiedot matkalippujen toimittamista varten. Tiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluttua ostotapahtuman jälkeen, mikäli oston tehnyt henkilö ei ole antanut suostumustaan käyttää tietojaan Savonlinja Oy:n markkinointitarkoituksiin.

Rekisteriin kerätään myös Savonlinja Oy:n internetsivuilla, verkkokaupassa tai mobiilisovelluksessa kilpailuihin tai arvoitoihin osallistuvien henkilöiden tiedot kilpailun tai arvonnan suorittamiseksi. Tiedot poistetaan kilpailun tai arvonnan päätyttä, mikäli henkilö ei ole antanut suostumustaan käyttää tietojaan Savonlinja Oy:n markkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn suostumuksella voidaan palvelun käyttöä aika ajoin monitoroida Savonlinja Oy:n mobiilisovelluksen ja/tai verkkokaupan toiminnan ja laadun edelleen kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen päivittäminen

Rekisteröidystä tallennetaan seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi tallennetaan matkalippujen ostotapahtumaa koskevat tai sen mahdollistavat tapahtuma-, maksu- ja maksunvälittäjäntiedot.

Rekisteröidyn suostumuksella tapahtuvassa palvelun käytön aika ajoittaisessa monitoroinnissa Savonlinja Oy:n mobiilisovelluksen ja/tai verkkokaupan toiminnan ja laadun edelleen kehittämiseksi muodostuu kuva- tai videotallenteita verkkokaupan ja/tai mobiisovelluksen käyttötilanteista. Näissä tallenteissa voi ilmetä rekisteröidystä nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mutta em. tiedot eivät ole yksittäisesti etsittävissä tallenteista eikä tallenteita voi hakea rekisteröidyn tiedoilla.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn suostumuksella tapahtuvassa palvelun käytön aika ajoittaisessa monitoroinnissa Savonlinja Oy:n mobiilisovelluksen ja/tai verkkokaupan toiminnan ja laadun edelleen kehittämiseksi muodostuu kuva- tai videotallenteita verkkokaupan ja/tai mobiisovelluksen käyttötilanteista voidaan tallentaa monitorointityökalupalvelun tarjoajan palvelimille. Näissä tallenteissa voi ilmetä rekisteröidystä nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mutta em. tiedot eivät ole yksittäisesti etsittävissä tallenteista eikä tallenteita voi hakea rekisteröidyn tiedoilla.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto: Ei manuaalista aineistoa.
b) ATK:lla käsiteltävät tiedot:  Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu tavanomaisilla teknisillä suojausmenetelmillä. Palvelimet ovat palomuureilla suojatussa ympäristössä, ympäristössä on virustorjunta ja ympäristö on salasanoin ja käyttäjätunnuksin suojattua. Rekisterin käyttö ja hallinointi edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka annetaan vain sellaisille rekisterin pitäjän työntekijöille tai rekisterin pitäjän puolesta toimiville henkilöille, joiden asema ja työtehtävät näitä vaativat. Kaikesta rekisterin käsittelystä jää merkinnät lokitietoihin. Rekisterin pitäjän tiloissa on kulunvalvonta.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot tai pyytää rekisterinpitäjää vahvistamaan, onko rekisteröidystä henkilöstä itsestään rekisterissä tietoja. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tietojen tarkastuksen yhteydessä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Asiaa koskeva pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä, jotta tietojen poistaminen voidaan toteuttaa.