Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 20.1.2016

1. Rekisterinpitäjä

Savonlinja Oy
Otavankatu 23
50130 MIKKELI

Savonlinja Oy:n lisäksi rekisterin tietoja käyttävät myös muut Savonlinja-markkinointikokonaisuuteen kuuluvat yhtiöt (Autolinjat Oy, Linja-Karjala Oy, Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy ja SL-Autoyhtymä Oy).

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kaija-Leena Orasmaa
kaija-leena.orasmaa@savonlinja.fi 

3. Rekisterin nimi

Savonlinja Oy:n verkkokaupan ja kilpailujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Savonlinjan verkkokaupasta ilman rekisteröitymistä ostoksia tehneiden sekä verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot. Tämän lisäksi rekisteriin kerätään myös eri kilpailuihin osallistuvien henkilöiden tiedot arvonnan suorittamista varten.

Sekä verkkokaupan käyttäjien että kilpailuun osallistuvien henkilöiden tietoja käytetään henkilön erikseen antaman suostumuksen mukaan myös Savonlinjan markkinointia varten. Arvonnan jälkeen ilman markkinointisuostumusta olevien henkilöiden tiedot poistetaan rekisteristä.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen päivittäminen

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Verkkokaupasta lipun ilman rekisteröitymistä ostaneella tai sinne rekisteröityneellä käyttäjällä tai kilpailun kautta arvontaan osallistujalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt kohdistetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.